VESTELCELL Gururla 6 GB Tarifesi

Tarife Bilgisi

VESTELCELL Gururla 6 GB Tarifesi’nin aylık ücreti KDV ve ÖİV dahil 45 TL’dir. Tarife kapsamında, yurt içi her yöne 750 dakika , yurt içi her yöne 1000 SMS ve yurt içi cepten 6 GB cepten internet kullanım hakkı verilecektir.

Ücretlendirme

Yurtiçi Her Yöne

750 Dk

Yurtiçi Her Yöne SMS

1000 SMS

Yurtiçi Cepten İnternet

6 GB

Kota Aşımı SMS

48,68 Kr/Adet

Kota Aşımı Konuşma

64,94 Kr/Dk

Gururla
6 GB

6 GB


750 DK

1000 SMS

VESTELCELL İÇİ
SINIRSIZ KONUŞMA

35 TL / AY

Tüm Ücretlendirme Detayları

Şirketimizce sunulacak olan tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulan faturasız ve  faturalı tarifelerden geçiş yolu ile kayıt olunabilecektir. Tarifeye katılım anlaşmalı Vestel mağazaları aracılığı ile yapılabilecektir. 

Tarife kapsamında VESTELCELL’lilerle yurt içi sınırsız konuşma, yurt içi her yöne 750 dakika, her yöne 1000 SMS ve yurt içi 6 GB cepten internet sunulacaktır.

Tarifenin aylık ücreti tarifeye numara taşıma, yeni hat tesisi ve VESTELCELL faturalı tarifeler haricinde Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı veya faturasız tarifelerden geçiş yolu ile dâhil olan müşteriler için KDV ve ÖİV dahil 45 TL, VESTELCELL faturalı tarifelerden geçiş yolu ile gelen müşteriler için ise 55 TL'dir.

  • Belirtilen koşulları sağlayan aboneler SMS ya da müşteri hizmetleri yoluyla 12 fatura dönemi boyunca VESTELCELL faturalı tarifelerinde kalma taahhüdünde bulunabilecektir. Taahhüt kaydının başarı ile tamamlanması akabinde, taahhüt alınan hatta SMS göndermek suretiyle bilgilendirme yapılacaktır. Bahsedilen onay mesajının gönderildiği fatura dönemi itibarıyla kampanya kapsamında sunulan aylık sabit ücret indiriminden faydalanılmaya başlanacaktır. Taahhüt işleminin başarısız olması durumunda da SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.
  • Tarifeye gelerek taahhütte bulunan abonelere kampanya kapsamında taahhüt süresi boyunca tarifenin aylık sabit ücreti üzerinden vergiler dâhil 10 TL aylık sabit ücret indirimi uygulanacak olup, taahhüt süresinin sona ermesinin ardından, abonenin yeniden taahhüt vermemesi durumunda, ilgili hatta tanımlı başka bir paket ya da fayda yoksa tarifenin güncel aylık sabit ücreti üzerinden ücretlendirilecektir.
  • Müşteriler taahhüt kapsamında sunulan aylık ücret indiriminden taahhüt verilen fatura dönemi itibariyle yararlanmaya başlayacak olup, aşağıda belirtilen nedenlerle iptal edilmediği takdirde 12 fatura dönemi boyunca faydalanmaya devam edecektir.
  • İlgili tarifeye gelerek 12 fatura dönemi süresince Şirketimizce sunulmakta olan faturalı VESTELCELL tarifelerinde kalma taahhüdü vererek tarife indiriminden faydalanan abonelerden, taahhüt süresi içerisinde hattını iptal eden, hattının iptal edilmesine sebebiyet veren, numarasını diğer operatörlere taşıyan, devreden, VESTELCELL faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapan müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan tarife indirimleri toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır. Taahhüt verip taahhüt süresi içerisinde Şirketimizce sunulmakta olan diğer VESTELCELL faturalı tarifelere geçiş yapan müşterilere cayma bedeli yansıtılmayacaktır; söz konusu müşterilerin yeni taahhüt süresi içerisinde hat iptali yapmaları, hattın iptal edilmesine sebebiyet vermeleri, numaralarını diğer operatörlere taşımaları, devretmeleri, VESTELCELL faturalı tarifeler dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve ön ödemeli tarifelere geçiş yapmaları durumunda müşterilerin son faturasına taahhüt kapsamında o güne kadar yararlanılan tarife indirimler toplamı ile kalan ay ücretler toplamlarından müşteri lehine olanı yansıtılacaktır.

Tarife koşulları kapsamında, İlk 90 Günde Yeni Müşteri Fiyatı özelliği bulunmaktadır. Bu çerçevede,  11.11.2019 tarihi itibariyle Şirketimizce sunulmakta olan faturalı tarifelere numara taşıma, yeni hat tesisi ve faturasız tarifelerden geçiş yoluyla gelen müşteriler, tarifeye geldikleri tarihten itibaren 90 gün içerisinde,VESTELLCELL Gururla 6 GB Tarifesi’ne geçiş yapmaları durumunda, VESTELCELL Gururla 6 GB Tarifesi’nin numara taşıma, yeni hat tesisi ve Şirketimizce sunulan faturasız tarifelerden geçiş yapan müşteriler için geçerli olan ücretinden faydalanabileceklerdir.

 

Fatura dönemi içerisinde cepten internet kullanımı 6 GB'a ulaştıktan sonra yapılacak olan kullanımlar için bağlantı hızı fatura dönemi sonuna kadar 1 kbps'ye düşerek durdurulacak,  fatura dönemi sonuna kadar belirtilen hız ile internete erişim sağlanacaktır. 6 GB üzeri kullanımlarda ek ücretlendirme yapılmayacaktır. Müşterilerin hız düşümü gerçekleştiğinde SMS yoluyla bilgi verilecektir.

Tarife Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

Tüm data hakları sadece internet apn üzerinden yaratılan yurt içi cepten data için geçerlidir.  Tarife kapsamındaki data kullanım hakkının ücretlendirme periyodu 1024 byte'dır.  Şirketimiz, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tarife kapsamında sunulan sınırsız konuşma hakkı faturalı VESTELCELL tarifeleri arasında geçerli olacaktır.

Sunulan her yöne dakikalar, yurt içi olmak şartıyla şebeke içi, ev, iş, diğer operatörler, 444'lü aramalar, 1xy yapısındaki özel servis numaraları ve Şirketimiz ile anlaşmalı sabit telefon hizmeti veren işletmeciler yönlerini kapsamaktadır. Her yöne dakikalar ile görüntülü görüşme yapılabilmektedir. Tarife kapsamında sunulan her yöne dakikalar; yarışma servisleri, sohbet hatları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaraları ve 1xy yapısındaki özel servis numaraları hariç diğer özel servis numaralarına doğru yapılan aramaları, KKTC dahil yurtdışı, faks, data, WAP aramalarını kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki dakikaların ücretlendirme periyodu 6 sn'dir.

Tarife kapsamında sunulan SMS'ler yurt içi her yöne geçerlidir. Tarife kapsamındaki SMS’ler; yurt dışı ve KKTC kullanımlarını,  web ve wap üzerinden yapılacak SMS gönderimlerini kapsamamaktadır. Tarife kapsamındaki ücretsiz SMS'ler 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli numaralara yapılan gönderimleri kapsamaktadır. İlgili hatta tanımlı başka bir ses ya da SMS faydası yoksa mevcut tarifesi üzerinden ücretlendirilir. Tarife kapsamındaki her yöne dakikalar ve SMS hakları tükendiğinde tabloda bilgisi verilen ücretlendirme geçerli olacaktır.

Tarife kapsamındaki kullanım hakları devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.

Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan tarife kapsamında sunulan dakika, SMS ve internet hakları ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir.

Tarifenin tüm fatura döneminde kullanılmadığı durumlarda aylık ücret hesaplaması için tıklayınız.
Tüm fiyatlara KDV-ÖİV dâhildir.
Tarife kapsamındaki dakikalar tükendiğinde yurt içi ücretlendirme dakika başına 64,94 Kr'tur.
Ücretsiz her yöne SMS hakları tükendiğinde yurt içi her yöne ücretlendirme SMS başına 46,68 Kr'tur.
Yurt içi MMS ücretlendirmesi 1,25 TL/adet’tir.