VESTELCELL İndirim Kodu Kampanyası Kapsamı ve Geçerlilik Detayları

İlgili kampanya kapsamında VESTELCELL Gururla 3GB,  VESTELCELL Gururla 6GB,  VESTELCELL Gururla 9GB Tarifeleri’nden birine numara taşıma, yeni hat tesisi veya VESTELCELL tarifeleri dışında Şirketimizce sunulmakta olan diğer faturalı ve / veya ön ödemeli tarifelerden geçiş yolu ile başarıyla dâhil olan ve 12 fatura dönemi boyunca Vestelcell faturalı tarifelerinde kalma taahhüdü veren abonelere indirim kodu tanımlanacaktır.
Daha açık ifade etmek gerekir ise, ilgili kampanya kapsamında VESTELCELL Gururla 3GB abonelerine 75 TL, VESTELCELL Gururla 6GB abonelerine 100 TL, VESTELCELL Gururla 9GB abonelerine 150 TL VESTEL indirim kodu tanımlanacaktır
Vestel İndirim Kodu olarak kullanılabilecek şifre, tarife aktivasyonun ardından 12 fatura dönemi taahhüt veren abonelerin, tarife aktivasyonu yapılan hattına iletilecektir.
Abonelere çek faydasından ötürü herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacak olup, indirim faydası ile ilgili koşullar aşağıda iletildiği gibi uygulanacaktır.
Vestel İndirim Kodu ile ilgili diğer şartlar aşağıda olduğu gibidir:

 • İndirim kodu sadece kampanyaya katılan ve VESTELCELL sistemine kayıtlı Vestel Yetkili Satıcılarında ve kod sahibinin kimlik ibrazı ile geçerlidir.
 • İndirim Kodu sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
 • İndirim Kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz.
 • İndirim çeklerinin kullanımı için tek faturadaki Vestel toplam alışveriş tutarının, kullanılmak istenilen toplam hediye Kodu tutarı kadar olması gerekmektedir.
 • Birden fazla indirim kodu birleştirilemeyecektir.
 • İndirim Kodu karşılığında nakit ödeme yapılmamaktadır.
 • İndirim Kodu tutarına KDV dâhildir.
 • İndirim Kodu’nun saklanması ve güvenli bir yerde tutulması gerekmektedir. İndirim Kodu’nun 3. kişiler tarafından kullanılması halinde Vestel’in veya TT Mobil’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İndirim Kodu www.vestel.com.tr internet sitesinden yapılan online alışverişlerde kullanılamaz.
 • Her T.C. Kimlik numarası, bir yıl içerisinde maksimum 3 kez indirim Kodu’na hak kazanabilir. Yeni hat aktivasyonu ile indirim Kodu kazanma hakkı 1 ile sınırlıdır.
 • Kampanyadan yalnızca T.C. uyruklu müşteriler yararlanabilir.
 • Vestel indirim Kodu, ilgili tarifelere verilen taahhüt süresi baz alınarak iletilen kodun ardından, Vestel mağazalarında kullanılabilecek olup, tüm Taahhüt Süresi boyunca 1 defaya mahsus sağlanacaktır.
 • İndirim kodu VESTELCELL hattına ve irtibat numarasına, kod olarak gönderilecektir.
 • Kodların geçerlilik süresi 3 ay olacaktır, 3 ay sonunda kullanılmayan kodlar iptal edilecektir.
 • İndirim kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz.
 • İndirim kodları farklı kampanyalarla birleştirilemez.
 • İndirim kodu ile satın alınan ürün iadesinde indirim kodu sahibine iade edilir. (Yeni kod gönderilir) Ve aynı koşullar kapsamında kullanılabilir.
 • İndirim kodu ile yapılan alışverişlerde kalan bakiye var ise iade edilmez.
 • İndirim kodu karşılığında nakit ödeme yapılmamaktadır.
 • Aynı indirim kodu sadece bir alımda (faturada) kullanılabilir.
 • Aynı veya farklı kişilere tanımlanan indirim kodları birleştirilemez.
 • İndirim kodu sadece kampanyaya katılan ve VESTELCELL sistemine kayıtlı Vestel Yetkili Satıcılarında ve kod sahibinin kimlik ibrazı ile geçerlidir.
 • İndirim kodunun kullanılmasından kaynaklanan tüm sorumluluk müşteride olup, usule aykırılıklarda VESTEL’in veya TT Mobil'in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • VESTEL’in indirim kodu koşullarına ilişkin olarak tek taraflı değişiklik yapma haklı saklıdır. Bu değişiklikler  www.vestelcell.com.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Bahse konu güncelleme belirtilen tarih itibariyle kampanyaya dahil olacak tüm aboneler için geçerli olacaktır.
 • Kampanyanın diğer koşulları aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır.